Krzysztof Szlapa

Książka małych fotografii, 2011, wielokrotna ekspozycja, kopia stykowa 6cmx6cmKsiążka małych fotografii, 2011, wielokrotna ekspozycja, kopia stykowa 6cmx6cm
Widzenie natury – natura widzenia, 2014, Vandyke – dawna technika fotograficzna, 30cmx30cmWidzenie natury – natura widzenia, 2014, Vandyke – dawna technika fotograficzna, 30cmx30cm
2014, 25 dziecięcych dłoni skopiowanych stykowo na papierze fotograficznym światłem słonecznym2014, 25 dziecięcych dłoni skopiowanych stykowo na papierze fotograficznym światłem słonecznym
fotografia cyfrowafotografia cyfrowa
Dom kultury, 2011, 50×50, naświetlanie plików cyfrowych za pomocą światła ledowego w mokrym procesie chemicznymDom kultury, 2011, 50×50, naświetlanie plików cyfrowych za pomocą światła ledowego w mokrym procesie chemicznym
W zasięgu wzroku – 2013, okrągła camera obscura z pięcioma otworami, negatyw 9cmx24cmW zasięgu wzroku – 2013, okrągła camera obscura z pięcioma otworami, negatyw 9cmx24cm
Pamiętnik, 7 IX 2013, camera obscura z papierośnicyPamiętnik, 7 IX 2013, camera obscura z papierośnicy