Bezpłatna e-publikacja „Tam stała synagoga. Opowieści o żydowskich Katowicach”

opublikowano: 15/11/2020

Wszystkie historie opracowane w ramach projektu „Tam stała synagoga. Opowieści o żydowskich Katowicach” znajdziecie w bezpłatnej e-publikacji do pobrania na stronie bit.ly/tamstalasynagoga_epub. Jest to 15 opowieści o ludziach, miejscach i zdarzeniach, które przywołują żydowskie dziedzictwo miasta.

Katowice na przestrzeni wieków były terenem pogranicza: politycznego, kulturowego, językowego i etnicznego – ze wszystkimi konsekwencjami tej sytuacji. Z dzisiejszej perspektywy, gdy narodowość polską deklaruje 90% mieszkańców (Narodowy Spis Powszechny 2002), być może trudno w to uwierzyć. Mieszkała tu społeczność śląska, niemiecka, polska, rosyjska, czeska – kulturowo bardzo zróżnicowana. Przeplatały się wyznania katolickie, protestanckie i mojżeszowe, a i one były wewnątrz zniuansowane i niejednorodne.

Pierwszych Żydów przyciągnęła tu z pewnością perspektywa szybkiego rozwoju – to było miejsce, gdzie można było inwestować czy zaczynać życie na nowo, to było miasto nowej szansy. Znana jest też anegdota o tolerancji – za sprawą niemieckiego dziennikarza, Antona Oscara Klaussmanna, który opisywał Katowice na początku XX wieku jako miasto, w którym w restauracji hotelu Wiener co sobotę spotykali się katowicki rabin, ewangelicki pastor i katolicki proboszcz, grając w karty i tytułując się „panie bracie na urzędzie”. Być może to tylko przypowiastka, ale z pewnością uwodzi i chcielibyśmy w nią wierzyć.

Z całym projektem możecie zapoznać się na naszej stronie TUTAJ.

Kurator projektu: Anna Adamkiewicz
Opieka merytoryczna: dr Zofia Kusztal
Cykl fotograficzny: Michał Jędrzejowski

Działanie dofinansowano ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.