Kaja Świętochowska: śląski krajobraz w obiektywie

opublikowano: 16/11/2014

Zapraszamy na spotkanie z Kają Świętochowską

19 listopada (środa), godz. 18.00, Zła Buka, Katowice

Hałdy, osiedla robotnicze, kopalnie i inne obiekty przemysłowe od kilku lat przyciągają uczestników popularnych spacerów fotograficznych, którzy tworzą społeczność połączoną ideą „obfotografowania” atrakcyjnego miejsca. Jednocześnie krajobraz Górnego Śląska inspiruje fotografów, dla których rejestracja przemysłowego dziedzictwa jest misją i głównym obszarem twórczej aktywności. Fotografia staje się medium, które ocala pamięć o przeszłości, rejestruje zmiany zachodzące w obiektach rewitalizowanych i postępujące zniszczenia obiektów skazanych na zapomnienie. Ale jest też zapisem osobistych wędrówek i miejscem spotkania pomiędzy światem zewnętrznym a subiektywnym spojrzeniem fotografa.

Fot. Kaja Świętochowska

Fot. Kaja Świętochowska

Kaja Świętochowska – fotografka, pasjonatka obiektów poprzemysłowych, od czterech lat prowadzi bloga O ciup!, który jest zapisem jej wędrówek śladami dawnych potęg przemysłu, należy do Grupy Fotograficznej „Karbon”. Tematyka spotkania z Kają Świętochowską osnuta będzie wokół problemów związanych z fotografią obiektów przemysłowych, misją grupy fotograficznej oraz popularyzacją wiedzy o przemysłowym dziedzictwie Śląska w formie bloga.