nasza misja

1.punkt

PUNKT WIDZENIA Chcemy obserwować otaczającą nas rzeczywistość, szukać nowych pomysłów, poznawać i promować nowe zjawiska w kulturze oraz konfrontować różne punkty widzenia poprzez stworzenie przestrzeni dialogu dla nauk humanistycznych i dziedzin pokrewnych, w szczególności dla fotografii, filmoznawstwa, teatrologii, sztuk audiowizualnych, designu.

 

2.soczewka

 

SOCZEWKA Chcemy skupić uwagę na problemach związanych z rozwojem i funkcjonowaniem kultury w Polsce. Chcemy przyczynić się do rozwiązywania tych problemów przez realizację projektów badawczych, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących kultury, a także prowadzenie konsultacji społecznych.

 

https://fundacja3f.files.wordpress.com/2014/03/3-ekspozycja.pngEKSPOZYCJA Chcemy wspierać twórców młodego pokolenia, promować nowatorskie przedsięwzięcia artystyczne i pomagać w organizacji wydarzeń związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i sztuki. Chcemy propagować wiedzę o kulturze audiowizualnej poprzez organizację konferencji, warsztatów, wykładów i otwartych spotkań.

 

4.wywolywacz

 

WYWOŁYWACZ Chcemy inicjować przedsięwzięcia służące rozwojowi kultury i wspierać działania twórcze w przestrzeni miejskiej. Poprzez projekty artystyczne i edukacyjne chcemy wywołać trwałe i pozytywne zmiany zarówno w sferze materialnej, jak i w świadomości uczestników naszych projektów.

 

5.samowyzwalacz

 

SAMOWYZWALACZ Chcemy pobudzać twórczy ruch w środowiskach nieprofesjonalnych twórców kultury. Chcemy, aby nasze działania integrowały różne środowiska, a realizowane przez nas projekty stały się zalążkiem zmian we wspólnotach i społecznościach lokalnych.